Rekownica
Warunki przyrodnicze

Warunki przyrodnicze

Wieś Rekownica położona jest nad rzeczką o tej samej nazwie wypływającą z jeziora Konik i wpadającą do Omulwii. W bezpośrednim sąsiedztwie Rekownicy znajdują się jeszcze dwa jeziora: Rekowe i Głęboczek. Wieś położona jest wśród terenów leśnych. Lasy zresztą stanowią około 65% ogólnej powierzchni Gminy Jedwabno. Kilka kilometrów na północ od Rekownicy znajduje się rezerwat Galwica. Jest on jednym z najlepiej zachowanych rezerwatów torfowiskowych w województwie warmińsko –mazurskim. Świadczy o tym bardzo wysoki poziom bioróżnorodności roślinnej i zwierzęcej oraz występowanie wielu rzadkich stenotopowych gatunków . Przedmiotem ochrony w rezerwacie są śródleśne torfowiska przejściowe; pierwotna roślinność torfowiskowa oraz miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego. Biorąc pod uwagę stan zachowania priorytetem ochrony są tu otwarte ekosystemy torfowiskowe

Największe znaczenie w rezerwacie „Galwica" mają obszary mokradłowe, których ochrona jest coraz większym problemem w skali kraju, ze względu na obniżanie się poziomu wód, które prowadzi do degradacji ekosystemów związanych z wodą.

Rezerwat „Galwica" jest otoczony ze wszystkich stron lasami, które stanowią część dużego kompleksu leśnego – Puszczy Napiwodzko – Ramudzkiej. W okolicy brak jest nie tylko dużych aglomeracji, ale także większych miejscowości, co jest korzystne z punktu widzenia przyrody. Pozytywny wpływ ma także niedalekie położenie jeziora Sasek Mały, które stabilizuje warunki wodne rezerwatu.

Do najcenniejszych gatunków roślin znajdujących się na tym terenie zaliczamy: wątlik błotny (Hammarbya paludosa), wełnianka delikatna (Erioporum gracile), gwiazdnica grubolistna (Stellaria crassifolia), turzyca strunowa (Carex chordorrhiza), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), nerecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata), mszar nastroszony (Paludella squarrosa),torfowiec brunatny (Sphagnum fuscum), błotniszek wełnisty (Helodium blandowii). Są to gatunki torfowiskowe, które mają duże wymagania wilgotnościowe.

Na terenie rezerwatu znajduje się wiele drzew dziuplastych, co sprzyja rozwojowi ornitofauny.

W odległości kilku kilometrów tym razem na zachód znajduje się Rezerwat Małga. Rezerwat powstał w 1991 roku. Chroni gniazda rzadkich ptaków i noclegowiska żurawi.

W rezerwacie Małga występuje między innymi łabędź niemy i orlik krzykliwy. Żyje tu tez ponad 100 bardzo rzadkich cietrzewi.

Obszar rezerwatu jest chętnie odwiedzany przez rowerzystów. Na teren rezerwatu nie wolno wjeżdżać samochodami. Rezerwat obejmuje zabagniony odcinek doliny Omulwi, w okolicach zniszczonej wsi Małga.


Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej